Fondo cabecera Concello de Samos

Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE REDE DE SUMIDOIROS,ASÍ COMO DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS INCLUIDA A VIXILANCIA DE SUMIDOIROS PARTICULARES

Data da última modificación: 23/03/2016 ás 12:04

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Samos
Concello de Samos
Plaza de España N°1 – 27620 Samos - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 546002
E-mail: concellosamos@concellosamos.gal