Fondo cabecera Concello de Samos

Actualidade

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017 DA DEPUTACIÓN DE LUGO

A Deputación de Lugo ven de aprobar a o Plan Provincial Único no que se concede unha axuda total ao Concello de Samos de 256.914,28€

En obras de mellora da pavimentación de viais no entorno de Nande , Outonín, interiores en Estraxiz, entre Estraxiz e Sivil, Estraxiz e A Furela, Guisalle e Igrexa de Suñide, e muro en Chelo a Deputación de Lugo aportará 167.729,38€, e o Concello de Samos 12.064,70€.

PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR.Para este Plan a Deputación de Lugo aportará 14.820,09€. Financiará a Deputación de Lugo o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de prestación básica en réxime de acceso en libre concorrencia, para persoas que non teñan recoñecida a situación de dependencia no marco da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, ou de tela non as asista o dereito de acceso efectivo ao servizo de axuda no fogar, segundo o establecido na Lei 39/2006, pola Administración competente.

PROGRAMA DEPUEMPREGO.Para a contratación de tres peóns de servizos múltiples a xornada completa durante un ano, a Deputación de Lugo aporta 66.112,32€.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS: Para os cursíños de natación e servizo de salvamento da piscina pública, actuacións musicais e teatro aporta a Deputación de Lugo 2.252,49€.

PROGRAMA EVENTOS TURÍSTICOS, FEIRAS, MERCADOS E OUTROS: A Deputación de Lugo aportará 6.000€ para a Feira gandeira de Samos e Feira de artesanía.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Samos
Concello de Samos
Plaza de España N°1 – 27620 Samos - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 546002 | Fax: 982 546122
E-mail: concello.samos@eidolocal.es